Nový detský lyžiarsky areál

V spodnej časti, tesne nad termálnym aquaparkom bol v tomto roku vybudovaný nový lyžiarsky areál pre tých najmenších. Boli zrealizované terénne úpravy tak, aby vyhovovali podmienkam výuky lyžovania resp. pohodlnému lyžovaniu pre úplných začiatočníkov ako aj pre najmenších návštevníkov strediska. Ako približovacie zariadenie k detskému areálu slúži lyžiarsky dopravný pás SUNKID o celkovej dĺžke 102 m s možnosťou prepravy osôb s nasadenými  lyžami ako aj bez nich, zároveň slúži aj ako lyžiarsky dopravný pás pre deti na priľahlej detskej lyžiarskej trati. Pre úplných začiatočníkov slúži detský dopravný pás LPVE 1,5 v hornej časti detského areálu o celkovej dĺžke 38 m, ktorý slúži ako dopravné zariadenie k úplne najľahšej lyžiarskej trati strediska.